Bestuur

Deken
Bert van Os
Kruisstraat 23
5464 VK  Mariaheide
Telefoon: 0413 – 344137
Email: bvanos@zonnet.nl

Voorzitter
Bert Pollaert
Wilhelminasingel 46
5351 CC Berghem
Telefoon: 06-10344525
Email: pollaert@caiway.nl

Secretaris
Piet de Vries
Groen van Prinsterenlaan 21
5463 CX Veghel
Telefoon: 0413-310970
Email: marpiet60@hotmail.com

Penningmeester
Tonny Oosterhuis
Email: penningmeester@gilde-rivierenland.nl

Bestuurslid
Jo van Giersbergen, namens activiteitencommissie
Mari van Beek, namens technische commissie

Redactie
Jan van Langen
Dorpstraat 21
5472 PH Loosbroek

email: langenjanvan@gmail.com

Public Relations
Vacature

Contributie

De contributie bedraagt € 40,00 per jaar en geldt voor het lid inclusief partner. De contributie dient voor 1 januari van het lidmaatschapsjaar te zijn voldaan op rekeningnummer 1471.98.097 t.n.v AWBG Rivierenland te Schijndel.

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende jaar te worden gedaan bij de penningmeester.

Gildebijeenkomsten
Iedere laatste vrijdagavond van de maand om 20:00 uur met uitzondering van de maanden juli, augustus en december in:
Cultureel Centrum ’t Spectrum
Steeg 9
5482 WN  Schijndel

412total visits,2visits today